Instalacje kanalizacyjne

Charakterystyka programu

Instalacje kanalizacyjne jest to jeden z modułów systemu ArCADia umożliwiający zaprojektowanie i obliczenia wewnętrznych instalacji sanitarnych, deszczowych i technologicznych.
Program wspomaga dobór elementów sieci na podstawie rozbudowanej bazy producenckiej, automatycznie tworzy podłączenia od pionów do odbiorników.
Wykonuje obliczenia przepływów, napełnień, prędkości itd.
Umożliwia generowanie profili sieci oraz generowanie dokumentacji technicznej.


Instalacje kanalizacyjne wymagają do działania

ArCADia-IntelliCAD System ArCADia

Programowanie

Program został napisany jako moduł oparty na ogólnym mechanizmie do rysowania instalacji w systemie ArCADia.
Moduł od strony programistycznej został zaprojektowany przeze mnie i wykonany przez mój zespół, do jego stworzenia użyliśmy języka C++.