Technologie

Języki programowania
Sprawy techniczne – czyli języki programowania, technologie informatyczne, metodologie oraz biblioteki, którymi biegle się posługuję.

Język C++

MFC, Win Api, boost, STL, SDS/ADS (biblioteki wspierające współpracę z programami AutoCAD i IntelliCAD), TAPI, Dialux STF, bluetooth, RTF, DXF, DWG, COM, IPC, P2P, Jabber(gloox)

Język C#

Winforms, WPF, XAML, WCF, P2P, Linq, generics, Entity framework, Microsoft Enterprise Library, Windows service, PDF, Dotfuscator, ZIP, ASP.NET (MVC Razor, Web Forms)

Pozostałe

Wzorce projektowe, testy jednostkowe i integracyjne (TDD), agile software development, scrum, UML, HTML, Javascript, jQuery, T-SQL, Xml, Język Visual Basic 6