Praktyczny programista

ArCADia-Termo

Charakterystyka programu

ArCADia-Termo jest to program do kompleksowych obliczeń cieplnych budynku, za jego pomocą można dokonać obliczeń:

zysków i strat ciepła w budynku
świadectwa energetycznego
charakterystyki energetycznej
audytu energetycznego i remontowego
efektu ekologicznego
efektu ekonomicznego
dobrać grzejniki w budynku
dobrać klimatyzatory
oraz wielu innych.

ArCADia-Termo potrafi przejmować dane architektoniczne budynku z systemu ArCADia.

Program został nagrodzony złotym medalem na targach poznańskich Budma 2009 oraz uzyskał godło „Teraz Polska”.


Programowanie

Projekt programu od strony programistycznej został w całości opracowany przeze mnie, następnie realizowałem go przez kilka lat z zespołem profesjonalnych programistów.

Projekt został napisany w języku C# z użyciem WinForms i wykorzystaniem testów jednostkowych (na późniejszym etapie rozwoju projektu).

Część mechanizmów została zaimplementowana w języku C++, np. biblioteka do generowania raportów z programu w postaci plików RTF lub silnik tworzący model cieplny budynku na podstawie wzorca architektonicznego.

Do porozumiewania się z innymi programami wykorzystano kilka technologii od przekazywania danych przez plik wymiany po technologię COM.

W programie wykorzystano grid FlexCell, do kompresji danych użyto biblioteki SharpZipLib, do zapisu silnik z firmy Google – protobuf net oraz wiele naszych autorskich kontrolek.