Praktyczny programista

Ceninwest

Charakterystyka programu

Ceninwest jest aplikacją służąca do tworzenia kosztorysów budowlanych.

Dane programu można na bieżąco aktualizować importując bazy danych Sekocenbud.
Program udostępnia też narzędzia importu plików z programów konkurencyjnych Norma i Zuzia.

Ceniwest bezpośrednio współpracuje z programami ArCADia-Termo, InstalCAD oraz systemem ArCADia.


Programowanie

Program został napisany w języku C# i WinForms’ach z użyciem baz danych programu Access.
Napisałem go wraz z innym programistą, przy następnych aktualizacjach kolejne funkcjonalności były dodawane przez innych „koderów”.