Praktyczny programista

Dialux – interfejs wymiany danych

Charakterystyka programu

Dialux jest to program służący do obliczeń związanych z oświetleniem w pomieszczeniach.

Udostępnia on interfejs wymiany danych STF, który został zaimplementowany w systemie ArCADia w module „Instalacje elektryczne”.

W systemie ArCADia rysujemy pomieszczenie i wstawiamy do niego oprawy świetlne.

Następnie eksportujemy narysowany schemat budynku do programu Dialux gdzie obliczamy np. moc opraw i ponownie wysyłamy dane do systemu ArCADia.

Obliczenia wykonane w Dialux’ie można teraz uwzględnić w raportach.


Programowanie

Moduł komunikujący system ArCADia z programem Dialux napisałem w języku C++ z użyciem interfejsu STF.