Praktyczny programista

Inne rozszerzenia CAD

StalCAD

StalCAD nakładka CAD, służąca do rysowania konstrukcji stalowych, profili, śrub, nitów i spoin.

ŻelbetCAD

ŻelbetCAD nakładka CAD, służąca do rysowania konstrukcji żelbetowych – prętów zbrojeniowych, rzutów, przekrojów oraz zestawień.

Arch-In-CAD

Architektoniczna nakładka CAD, wycofana ze sprzedaży ponieważ cała jej funkcjonalność została zaimplementowana w systemie ArCADia.


Programowanie

Wszystkie nakładki napisałem sam w języku C++ z wykorzystaniem bibliotek MFC oraz interfejsu SDS do komunikacji z IntelliCAD’em.