Praktyczny programista

Leica disto

Charakterystyka programu

Leica disto jest to urządzenie służące do laserowego pomiaru odległości inaczej dalmierz.

Modele niektóre modele dalmierzy firmy Leica Geosystems, umożliwiają wymianę danych z komputerami poprzez technologię Bluetooth.

W systemie ArCADia zaimplementowano obsługę urządzenia Leica Disto, w ten sposób, że można za jego pomocą narysować pomieszczenie!


Programowanie

Moduł komunikujący system ArCADia z urządzeniem Leica Disto napisałem w języku C++ z użyciem bibliotek i dokumentacji dostarczonej przez producenta Leica Geosystems w języku C++.