Praktyczny programista

Netman

Charakterystyka programu

Netman jest to aplikacja umożliwiająca pracę grupową nad projektami z branży budowlanej.

Program umożliwia komunikację użytkowników za pomocą komunikatora, wbudowanej poczty, przesyłanie między współpracownikami plików oraz dzięki współpracy z systemem ArCADia łączenie dwóch różnych rysunków w jeden.

Program Netman nie jest jeszcze dostępny na rynku.

Programowanie

Brałem udział w tworzeniu tego projektu, samodzielnie zajmowałem się wykonaniem modułu do komunikacji i transferu plików opartego na protokole XMPP.

Program został zaprogramowany głównie w języku C# w technologii WPF z użyciem m.in. wzorców projektowych MVVM oraz Dependency Injection, część modułów napisano w języku C++.

Wykorzystano wiele najnowszych technologii programistycznych (oraz oczywiście kilka starych i sprawdzonych):

bibliotekę Enterprise Library

do obsługi bazy danych Entity Framework

do komunikacji z serwerem technologię WCF

do stworzenia komunikatora protokół XMPP/Jabber obsługiwany przy pomocy biblioteki gloox

do komunikacji z innymi programami wykorzystano potoki (named pipes)