Praktyczny programista

Sieci kanalizacyjne

Charakterystyka programu

Sieci kanalizacyjne jest to jeden z modułów systemu ArCADia umożliwiający zaprojektowanie i obliczenia zewnętrznych kanalizacji deszczowych i sanitarnych.
Program wspomaga dobór elementów sieci na podstawie rozbudowanej bazy producenckiej, wykonuje obliczenia spadków i przepływów.
Umożliwia generowanie profili sieci oraz rysunków szczegółowych dla studzienek i wpustów.


Programowanie

Program został napisany w języku C++ z wykorzystaniem autorskiego interfejsu do tworzenia okien dialogowych systemu ArCADia (opartego na WinAPI).
Sieci kanalizacyjne były tworzone jako moduł projektu „ArCADia”, nad którym pracowało kilka zespołów programistów i duża część „silnika” była wspólna. Był to pierwszy „nie-architektoniczny” moduł w systemie ArCADia.
Zaprojektowałem ten program wspólnie z architektem ArCADii i zaprogramowałem wraz z zespołem programistów.