Praktyczny programista

System ArCADia

Charakterystyka programu

System ArCADia jest to aplikacja CAD łącząca wiele współpracujących ze sobą modułów branżowych dla budownictwa.

Umożliwiają one tworzenie dokumentacji architektonicznej, rysowanie instalacji kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, wodociągowych oraz wykonywanie obliczeń, w przyszłości innych ponieważ program jest ciągle rozwijany.

W systemie istnieje możliwości wymiany danych z programami takimi jak ArCADia-Termo, Ceninwest, Dialux a także z innymi programami CAD obsługującymi format IFC.

System ArCADia komunikuje się też z dalmierzem Leica Disto.

Działanie systemu oparte jest na istniejących programach typu CAD czyli ArCADia-IntelliCAD lub AutoCAD.


Programowanie

Cały system jest pisany przez zespół specjalistów, ja miałem szczęście wziąć udział w tym projekcie przy pisaniu kilku modułów samodzielnie bądź wraz z zespołem programistów prowadzonym przeze mnie.